Utleiebolig
        

Om Stengrunn Forvaltningstjenester AS


Prosjekt

Forvaltning

Eiendom

Diverse

Kontakt oss

Ledig boligTil startsiden
Stengrunn Forvaltningstjenester AS leverer tjenester til forvaltning av utleieboliger. Har man bolig for
utleie kan vi levere tjenester til alle typer oppdrag.

For forvaltningskunder er utleie og reforhandling av eksisterende leieforhold gratis.
Vi beregner ingen honorarer for utleie,
intet suksesshonorar i form av prosentsats av oppnådd leienivå eller andre skjulte honorarer.
Stengrunn  søker dekket sine direkte kostnader forbundet med utleiearbeidet, slik som annonsekostnader og liknende.
Kunden faktureres etter spesifisert regning. Vi tar ingen timepris for visningsarbeidet eller andre honorarer.
Kun direkte kostnader belastes oppdragsgiver.

Forvaltning inkluderer oppfølging av alle sider ved leieforholdet og honoreres med 4.5 % av årlig leieinntekt.

Et priseksempel:
En toroms leilighet som leies ut for kr 10 000 pr. måned.
Utleiearbeidet vil erfaringsmessig beløpe seg til ca kr 1500,-/2000,-.
Forvaltningshonoraret vil beløpe seg til 4.5 % av årlig husleie.
Totalt vil dette koste kunden kr 5400,- i årlig forvaltningshonorar og kr 1500 for utleie, totalt
kr 6900,- første år. Påfølgende år vil kostnadene være  kr 5400,-  i forvaltningshonorar.

Gir man oss oppdraget med forvaltning av utleieboligen vil man få en trygg oppfølging
av de juridiske forholdene ved utleie av bolig i forbruksforhold og en grundig og etterrettelig
oppfølging av  alle sider ved leieforholdet.

La oss ta jobben, og få husleien overført til avtalt tid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og avtale om gratis befaring for vurdering av utleieobjektet.
Vi gjør oppmerksom på at Stengrunn Forvaltningstjenester ikke er et eiendomsmeklingsforetak.

v
v

Copyright 2010-2015 Stengrunn Forvaltningstjenester AS, Brugata 1, Kontor nr 409, 0186 OSLO. Org nr  994920014, tel  98247985