Diverse                     

Om Stengrunn Forvaltningstjenester AS

Prosjekt

Forvaltning

Eiendom

Diverse

Kontakt oss

UtleieboligTil startsiden


Stengrunn leverer tjenester i alle ledd av utleieprosessen.
Ønsker man gjøre deler av arbeider selv kan man søke bistand til enkeltoppgaver fra Stengrunn Forvaltningstjenester AS
Om man selv har annonsert eiendom for utleie, men ønsker å foreta en grundigere undersøkelse av interessenter kan vi gjennomføre referansekontroll og kredittsjekk av eventuelle leietakere slik at utleier får et sikrere grunnlag for utvelgelse av leietaker.
Man kan også søke hjelp til valg av riktig kontraktsoppsett o.l slik at man er trygg på at man tilfredsstiller gjeldende regelverk. Vi gir deg trygghet i innhenting av depositum og sikkerhet for leietakers oppfyllelse av sine forpliktelser etter inngått leiekontrakt.

Ønsker man bistand til purring og varsel om utkastelse vil vi kunne følge opp saksgangen uten at utleier gir fra seg kontrollen over prosessen.
Vår bistand vil gi deg som utleier trygghet samt gi en riktig oppfølgingen mot leietaker.

Er du som utleier usikker på noen av siden ved utleieforholdet vil våre råd og vår bistand sette deg i stand til å utøve din rolle som utleier på en sikker og profesjonell måte.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Copyright 2010-2015 Stengrunn Forvaltningstjenester AS, Brugata 1, kontor nr. 409, 0186 OSLO. Org nr  994920014, tel  98247985